Förskola

Barn mellan ett och fem år som är folkbokförda i Umeå kommun kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar, är arbetssökande eller studerar. Om du är föräldraledig kan ditt barn delta i verksamheten i viss omfattning. I Umeå kommun finns ungefär 110 förskolor. De flesta är kommunala och ungefär 20 förskolor är fristående. I stället för förskola och fritidshem erbjuds även pedagogisk omsorg och som i huvudsak bedrivs i dagbarnvårdarens hem.

Vem som har rätt till förskola

Hur en ansökan till förskola går till

Kommunen arbetar för att fler barn ska få gå i förskola Öppnas i nytt fönster.

Förskola på nationellt minoritetsspråk

Logga in med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att

 • ansöka om förskoleplats, pedagogisk omsorg och fritidshem
 • svara på platserbjudande
 • lämna inkomstuppgift
 • uppdatera kontaktuppgifter
 • säga upp förskoleplats, pedagogisk omsorg, fritidshem.

Registrera närvaro i förskola (Tempus)

Driftinformation

Upplever du problem i e-tjänsterna eller åtkomst till dessa?

Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

 • Hav av solrosor längs Rådhusesplanaden

  I sommar kan du besöka ett hav av solrosor på Rådhusesplanaden där de ska växa sig starka som en symbol för barns framtid i ett hållbart Umeå. Förskolan Sandbac...
 • Kultur på schemat under hela grundskolan

  Från och med 2025 kan Umeås kommunala grundskoleelever vänta sig återkommande kulturaktiviteter inom dans, teater och musik under skoltid. Detta efter att kommu...
 • Skolhund hjälper elever att komma tillbaka

  För att stödja elever som av olika skäl har hög frånvaro eller svårt i skolan har skolhund testats på både Obbola skola och Linblommans skola. Den effekt och de...
 • Hunden Joni praktiserar i en liten klass

  Redan innan pension hade Ann Brynteson tankar på att använda hund för att stödja elever med Npf och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat som lära...
Sidan publicerades www.umea.se/forskola