Driftinformation

Driftstörning

Skolon: 2023-09-28 Just nu tar sig användare inte in i Skolon. Felsökning pågår

Procapita/Edlevo

Unikum

Skola24 appen (den gröna)


Planerade driftstopp

Edlevo/Procapita

29 september.

Kl 13.15 stängs Edlevo/Procapita för planerad uppdatering. Under uppdatering går det inte att använda e-tjänster, webbar och klienten som hör till Edlevo/Procapita. Exempel på e-tjänster och webbar som drabbas är ansökanstjänster till förskola och skola samt webbar för att se eller hantera betyg. Uppskattad tid för uppdatering är 60 minuter.

24 oktober, 28 november.

Mellan klockan 13.00 - 15.00 stängs Edlevo/Procapita för planerad uppdatering. Under uppdatering går det inte att använda e-tjänster, webbar och klienten som hör till Edlevo/Procapita. Exempel på e-tjänster och webbar som drabbas är ansökanstjänster till förskola och skola samt webbar för att se eller hantera betyg.

Skola 24


TempusSidan publicerades