Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 55 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering.

Fritids erbjuds för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den skolfria skoldagen och under lov då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Läs mer och ansök om plats på fritidshem Öppnas i nytt fönster..

Skolspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ska ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellan­stadiet. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor, se mer information om skolspår.

 • Hav av solrosor längs Rådhusesplanaden

  I sommar kan du besöka ett hav av solrosor på Rådhusesplanaden där de ska växa sig starka som en symbol för barns framtid i ett hållbart Umeå. Förskolan Sandbac...
 • Kultur på schemat under hela grundskolan

  Från och med 2025 kan Umeås kommunala grundskoleelever vänta sig återkommande kulturaktiviteter inom dans, teater och musik under skoltid. Detta efter att kommu...
 • Skolhund hjälper elever att komma tillbaka

  För att stödja elever som av olika skäl har hög frånvaro eller svårt i skolan har skolhund testats på både Obbola skola och Linblommans skola. Den effekt och de...
 • Hunden Joni praktiserar i en liten klass

  Redan innan pension hade Ann Brynteson tankar på att använda hund för att stödja elever med Npf och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat som lära...
Sidan publicerades