Förskolor

Förskolor för barn 1–5 år

Förskolan bedriver utbildning och omsorg enligt förskolans läroplan och arbetar bland annat med språklig stimulans, social kompetens, matematik och miljö.

Kommunala förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fristående förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över alla förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolor med specifik inriktning eller anpassad verksamhet

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Vårdnadshavare kan ansöka om plats på förskolan Glaciären där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Mer information och e-tjänst för att ansöka

Reveljens allergiavdelning Myran är en specialverksamhet för allergiska och överkänsliga barn i kommunen. Det innebär att miljö, personal och alla barn/föräldrar är allergisanerade för att barn med allergier och överkänslighet ska kunna vistas där utan att bli sjuka. Barngrupperna är mindre, städningen är mycket noggrann och köket lagar specialkost till flertalet barn. Platser kan erbjudas till barn som kommer från djur- och rökfria hem samt som kan avstå från parfymerade produkter för hud, hår och kläder.

Om förskolan Reveljen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Haga har hörselavdelningen Snäckan för barn 1–5 år. Barnen på Snäckan har antingen en egen måttlig eller grav hörselnedsättning, har syskon med måttlig eller grav hörselnedsättning eller är CODA (children of deaf adult). Nära förskolan Haga finns Hagaskolan som erbjuder en fortsatt anpassad verksamhet för barn med hörselnedsättning. Hörsel­avdelningens verksamhet utformas och anpassas efter barnens behov och förutsättningar.

Exempel på Snäckans anpassade verksamhet:

  • Lokaler med ljuddämpande material, hörslinga och annan teknisk utrustning.
  • Specialpedagogiskt utbildad personal.
  • En tvåspråkig miljö där personalen skiftar mellan teckenspråk, tal och tal med tecken som stöd utifrån individen och situationen.
  • Mindre grupp där barnet har möjlighet att se och höra sina kamrater (använda sin auditiva och visuella perceptionsförmåga).

Om förskolan Haga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd vid hörselnedsättning och ansökan

Barn med språkstörning har möjlighet att få sin undervisning på förskolan Rymden. Rymden ligger på Vintergatan 2 på Söderslätt. Ansökan görs efter behandling och bedömning av logoped på Logopedmottagningen inom Region Väster­botten. Språkstörningen ska vara av generell karaktär och ska vara identifierad av logoped, påverka både språkförståelse och uttrycksförmåga och inte bero på annat som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller autismspektrumstörning.

Förskolan Rymden i Umeå kommun erbjuder en särskild språkverksamhet med intag två gånger per år. Om plats inte kan erbjudas eller barnet står i kö har barnet möjlighet att få särskilt stöd och hjälp inom sin befintliga placering på nuvarande kommunal förskola. Rektor ansöker då om stöd av logoped och specialpedagog inom Elevhälsan.

Läs mer om vilket stöd som erbjuds och hur du ansöker

Sidan publicerades