Hur en ansökan till förskola går till

Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder. Här beskrivs de viktigaste stegen i att ansöka till förskola.

Ansök minst fyra månader innan önskat startdatum

Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Rätten till plats inom fyra månader gäller enbart för kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamheter. Det innebär att om ditt barn endast står i kö till pedagogisk omsorg eller fristående verksamhet omfattas ni inte av rätten till plats inom fyra månader.

  • Syskonförtur gäller till den förskola där syskonet är placerat. Syskon ska vara folkbokförda på samma adress.
  • Barn i behov av särskilt stöd i form av förskola som behöver plats tidigare än fyra månader kan beviljas förtur. Förtur gäller för ledig plats i Umeå kommun, inte till en specifik förskola.
  • Barn i familjer som av synnerliga skäl behöver plats tidigare än fyra månader kan beviljas förtur. Förtur gäller för ledig plats i Umeå kommun, inte till en specifik förskola.

Ansök om plats

Till sidan med e-tjänster för att ansöka om plats

I e-tjänsten kan du enkelt ansöka om plats i kommunal förskola och pedagogisk omsorg. Du kan även ansöka om plats i e-tjänsten till några av de fristående förskolorna. Mer information om fristående enheter Länk till annan webbplats..

Välj datum

I ansökan ska du ange vilket datum du vill att barnet ska börja. Tänk på att det behövs tid för introduktion. Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i augusti-september efter sommarstängningen.

Välj förskola och pedagogisk omsorg

Välj minst en (1) och max fem (5) förskolor och pedagogisk omsorg i din ansökan.

Väljer du att köa endast till en förskola och det inte finns plats där kommer du att erbjudas plats på en annan förskola så nära hemmet som möjligt där det finns plats. Barnet stå då kvar i kö till den förskola du ursprungligen valt i din ansökan oavsett om du tackat ja eller nej till erbjuden plats.

Erbjuds plats på den eller någon av de förskolor du angett i dina ansökan tas barnet bort från kön oavsett om du tackar ja eller nej till erbjuden plats.

Möjlighet att ändra i er ansökan

Du kan ändra startdatum fram tills du har fått erbjudande om plats. Ändrar du startdatum påverkas även din plats i kön. Gör en ny ansökan via e-tjänsten om du vill ändra startdatum.
Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra dina önskade val av förskola eller pedagogisk omsorg vilket inte påverkar din plats i kön.
Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om du vill ändra era önskade val av förskolor eller pedagogisk omsorg.

Handläggning

Ungefär två månader innan önskat startdatum på förskola skickar placeringsassistent ett platserbjudande. Har du önskat ett datum i nära anslutning till sommarstängning eller jullov kommer datum för önskad placering att senareläggas.

Svara på platserbjudande inom fyra dagar

Har barnet två vårdnadshavare behöver båda svara inom fyra dagar på platserbjudandet. Du svarar ja eller nej till erbjudandet om plats. Om du fått ett platserbjudande som du önskat i er ansökan och tackar ja eller nej stryks barnet ur kön.

Om du fått erbjudande om plats till en förskola du inte köat till så behåller du din köplats till dina ursprungliga önskemål, oavsett om du nu tackar ja eller nej. Det innebär dock att rätten till plats inom fyra månader upphör.

Läs mer om besked om plats

Lämna inkomstuppgift

När ni tackat Ja till platserbjudande ska inkomstuppgift lämnas in. Det görs i samma e-tjänst som du ansökte om förskoleplats, klicka på ovan. Genom att lämna inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till Umeå kommun.

Förskolan kontaktar dig om introduktion

Personalen på förskolan kontaktar dig inför barnets placering på förskolan. Då får du veta mer om introduktion och annat viktigt att tänka på innan ditt barn börjar.

Du som vårdnadshavare ska räkna med att avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Det bidrar till en trygg start på förskolan där du och ditt barn får lära känna personalen och förskolans rutiner. 

Läs om när du har plats.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att Umeå kommun ska kunna nå dig med information som berör ert barns placering behöver du uppdatera dina kontaktuppifter om dessa ändras. Du ändrar uppgifter i samma e-tjänst som då du ansökte om plats, klicka på ovan. Du behöver göra detta även om du också lämnar uppdaterade uppgifter direkt till förskolan.

Sidan publicerades