Specialkost och anpassade måltider i förskola och skola

Här finns länk till ansökan om specialkost eller anpassade måltider samt information om de måltider som Måltids­service erbjuder. Nedan finns även länk för att avsluta en ansökan.

Ansökan kan göras vid behov av

  • specialkost av medicinska skäl (vid allergi eller överkänslighet mot födoämnen)
  • anpassad måltid (vid behov av vegetarisk kost eller blod/fläskfri mat)
  • behovsanpassad måltid (till exempel vid neuropsykistrisk funktionsnedsättning eller annan medicinsk anledning).

Mer information om specialkost eller anpassad måltid

Måltidsservice erbjuder inte specialkost för någon form av så kallad diet.

Intyg

Ett intyg eller journalkopia hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information om barnets/elevens behov och ska i vissa fall bifogas med ansökan. Det går bra att bifoga ett foto av intyget/journalen, bara det är tydligt att läsa.

Intyg eller journalkopia, där aktuellt behov framgår, ska bifogas till ansökan vid

  • allergi mot flera olika ämnen
  • luftburen allergi
  • kraftiga reaktioner på enskilt livsmedel
  • celiaki eller behov av glutenfri kost
  • vetestärkelseallergi
  • laktosintolerans före 5 års ålder
  • behovsanpassad måltid.

Ansökningar utan intyg kommer inte att behandlas. Är barnet under utredning erbjuder vi specialkost under en utredningsperiod.

Eftersom behovet av specialkost och anpassad måltid kan förändras behöver intyg uppdateras regelbundet. Nytt intyg ska bifogas varje nytt stadium (terminsstart årskurs 1, 4 och 7 samt gymnasiestart) och vid förändrade behov, exempelvis om en allergi växer bort. Många allergier växter bort under barndomen och bör därför följas upp regelbundet för att mat inte utesluts i onödan.

Intyg för celiaki är däremot livslångt.

Om barnet/eleven inte har en diagnostiserad allergi

Om vårdnadshavare misstänker en allergi/överkänslighet, men inget medicinskt underlag finns kan kontakt tas med elevhälsan eller med vården för utredning och bedömning.

Är barnet/eleven under utredning ska intyg eller journalkopia kompletteras till ansökan senast 1 månad efter inskickad ansökan. Den ansökta måltiden serveras under den här tiden. Har inget intyg inkommit efter 1 månad upphör special­kosten att serveras.

Gäller ansökan under en utredningsperiod är det viktigt att i ansökan ange önskat stoppdatum. Om andra livsmedel ska uteslutas under en ny testperiod ska en ny ansökan göras.

Måltider som utan anledning inte hämtats ut efter 14 dagar kommer kosten att avslutas.

Ny ansökan

Vid nytt eller förändrat behov av specialkost eller anpassad måltid görs en ansökan i länken nedan.

Viktigt! Är ansökan är en förändring eller komplettering av tidigare ansökan ska alla aktuella allergier eller anpassningar uppges i ansökan. Exempelvis om allergier tillkommit eller vuxit bort.

Du som ansöker om specialkost eller anpassad måltid ansvarar för att prata med personal på skolan om aktuell allergi, överkänslighet eller särskilda behov kring måltiden.

Om ansökan beviljas kommer den ansökta kosten att börja serveras inom 2 veckor. Avslås ansökan får du en återkoppling om det.

Ingen ansökan vid vegetariskt eller fläsk- och blodfri måltid i skolan

För vegetarisk kost eller fläsk- och blodfri måltid i skola behöver ingen ansökan göras (undantag om barnet/eleven har en allergi eller behovsanpassad måltid). Ansökan ska däremot göras om barnet/eleven går i förskola.


Avsluta ansökan om specialkost eller anpassad måltid

Om behovet av specialkost eller anpassad måltid upphör ska en avanmälan göras via länk nedan.

För pedagoger

Inför höstterminen 2023 ska alla pedagoger göra en ansökan via rektor (även de som har en befintlig ansökan). Detta är ett tillfälligt ansökningsförfarande under läsåret 23/24 till ett nytt ansökningssystem finns på plats.

Viktigt att anmäla frånvaro

För att undvika onödigt svinn och extra insatser är det viktigt att du som vårdnadshavare eller pedagog som äter pedagogisk måltid meddelar köket frånvaro direkt på morgonen. Nedan hittar du telefonnummer till köken.

Sidan publicerades