När ditt barn går i förskolan

När du har tackat ja till ett erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska barnet börja den dag du fått plats och därefter nyttja platsen. När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du ska känna till och följa.

Innehåll på denna sida:

Introduktion

Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Personalen kontaktar dig för att komma överens om introduktionstider.

En vanlig dag på förskolan

Information och utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavare är skyldig att ta del av den information förskolan skickar ut och medverka i utvecklingssamtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Öppettider

Förskola och pedagogisk omsorg kan erbjudas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton klockan 06.30–18.30. Förskolan kan ha kortare öppettider utifrån de behov vårdnadshavarna på förskolan har.

Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider ska du meddela behov minst 14 dagar i förväg så att förskolan kan planera sin bemanning. Kommunala förskolor kan utöka öppettiderna från tidigast klockan 06.00 och till senast klockan 19.00 om samtliga vårdnadshavare arbetar.

För behov av omsorg på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger, läs mer om Aftonstjärnans verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vistelsetider

Om du arbetar eller studerar har du rätt till vistelsetid utifrån din arbets- eller studietid och restider. Du ansvarar för att lägga in ditt barns vistelsetider i förskolans digitala närvarosystem. Du är skyldig att i god tid meddela förskolan om eventuella förändringar som påverkar behovet av vistelsetid.

Högst en månads frånvaro (under en 12 månadersperiod) accepteras, utan särskilda skäl och utöver skolans sommar- och jullov. Det innebär att ett barn kan vara ledig 14 veckor i samband med sommarlovet och 6-7 veckor i samband med jullovet, vid längre frånvaro sägs platsen upp.

Anmäla frånvaro i förskolan

Förskolan och vårdnadshavare ska samråda kring barnets vistelsetider med hänsyn till barnets behov av kontinuitet och pedagogisk verksamhet. Ansvarig rektor eller enhetschef för verksamheten beslutar om barnets vistelsetid.

Uppgifter om arbetstider, studier och annat som rör vistelsen på förskolan kan efterfrågas i samband med att barnet börjar på förskolan eller under placeringens gång. Du är skyldig att lämna in uppgifter när det efterfrågas.

Regler om vistelsetider som är bra att känna till

  • Om du uppbär sjukpenning, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning eller föräldrapenning före förlossning/nedkomst gör rektor i samråd med dig en individuell bedömning av vistelsetiden.

  • Om du är arbetssökande (inskriven vid arbetsförmedlingen) erbjuds barnet plats den tid du behöver för att aktivt söka arbete.

  • Vistelsetiden för barn med växelvis boende hos båda sina vårdnadshavare bestäms utifrån det behov den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos har. Undantag är behov av omsorg under nätter, kvällar och helger och de fyra veckor den vanliga förskoleverksamheten har sommarstängt. Under dessa perioder förväntas vårdnadshavarna samordna sina behov av förskoleverksamhet.

Förskola om vårdnadshavare eller syskon är sjuka

Om någon i familjen är sjuk har friska barn rätt att vara på förskolan. Om du får sjukpenning får du lämna barn på förskolan samma tider som innan du blev sjukskriven. Om sjukpenning övergår till sjukersättning har barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka.

Vägledning för hur du ska agera vid sjukdom och smitta i familjen, se: Infektioner hos barn - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på flera språk för dig som vårdnadshavare, se Region Västerbotten, Smittskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag vid vårdnadshavares semester

När du som vårdnadshavare har semester eller lov är huvudregeln att barn inte deltar i förskoleverksamhet. Det finns två undantag:

  1. Alla barn som har rätt till allmän förskola har rätt att delta i verksamheten, 15 timmar per vecka, under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester eftersom syftet är att ge barnet möjlighet, för sin egen utveckling, att delta i en pedagogisk verksamhet. Rektor fastställer varje år tider för allmän förskola.
  2. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt att delta i verksamheten, under terminstid, även under vårdnadshavares semester, rektor beslutar om vistelsetiden.

Måltider i förskolan

Inom förskolan tillagas och serveras frukost, lunch och mellanmål som ger energi och ork under tiden barnen vistas i förskolan. En stor del av måltiderna tillagas från grunden för att vara goda, hälsosamma och miljöanpassade med mindre klimatpåverkan. För att säkerställa en bra kvalité planeras och anpassas måltiderna efter gällande råd och riktlinjer, såsom lagstiftningen och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer. Det innebär bland annat att vi inte använder nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö i måltider som tillagas inom förskolan. 

Till barn med särskilda behov serveras en anpassad meny utifrån inskickad ansökan för specialkost.

Sommaröppen verksamhet

De flesta förskolor är stängda fyra veckor i juli. Under dessa veckor erbjuder vi barn som har behov av förskoleverksamhet eller fritidshem en plats i någon av våra sommaröppna enheter.

Stängt vid planeringsdagar

Förskolor, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid har stängt fyra heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Verksamheten ska meddela vilka dagar de har stängt senast två månader i förväg. Har du inte möjlighet att själva ordna tillsynen dessa dagar, ska behov om alternativ tillsyn meddelas rektor senast 14 dagar före stängningstillfället. Din avgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

Sidan publicerades www.umea.se/introduktion