Tillgänglighetsredogörelse, appar

Umeå kommun står bakom ett antal appar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda apparna. Det här dokumentet beskriver hur appparna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi strävar efter att våra appar ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Hur tillgänglig är apparna?

Vi är medvetna om att delar av apparna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Teknisk information om apparnas tillgänglighet".

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av en app?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra apparnas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i en apps tillgänglighet

Välj typ av ärende: * (obligatorisk)
Välj typ av ärende:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om appars tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns flera appar som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod.
  • Ett flertal av de appar som inte uppfyller tillgänglighets­principerna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar. Vi kommer även att påbörja planeringen av hur vi systematiskt ska åtgärda dessa problem under 2023.

Hur vi testat apparna

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av respektive app. Bedömningen görs på nytt under 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-11-23