Ett nytt beslut har tagits i kulturnämnden och för- och grundskolenämnden om att alla Umeås kommunala elever ska få ett kulturlöfte.

Kultur på schemat under hela grundskolan

Från och med 2025 kan Umeås kommunala grundskoleelever vänta sig återkommande kulturaktiviteter inom dans, teater och musik under skoltid. Detta efter att kommunens politiker klubbat igenom ett kulturlöfte.

Både barnkonventionen och läroplanen förordar kultur i skolan som ett sätt att främja barns utveckling. Redan idag finns ett rikt kulturutbud för den kommunala grundskolans elever. Genom att stärka samordningen mellan verksamheterna genom Kulturlöftet så skapas bättre förutsättningar att leva upp till de mål som finns både nationellt och lokalt inom skolan och kulturen. Kulturlöftet kommer att skapa nya förutsättningar för alla kommunala elever att få ta del kulturutbudet.

- I grunden är det en demokratifråga för barn och unga. Det vi lovar är att de ska ha upplevt en mängd olika sätt att uttrycka sig och göra sin röst hörd när de har gått ut grundskolan. Det är ett sätt att ytterligare sänka trösklarna att ta del av och skapa kultur, säger Helena Smith (S), ordförande i kulturnämnden.

Såväl kulturnämnd som för- och grundskolenämnd har beslutat att genomföra ett kulturlöfte, där båda förvaltningar blir delaktiga i planering och genomförande. Kulturlöftet garanterar att kommunens grundskoleelever får ta del av minst en, och förhoppningsvis fler, kulturaktiviteter varje läsår under sin skoltid.

Stort utbud

Dans, teater, museer, konstupplevelser, författarbesök eller workshops inom drama eller musik – det finns ett stort utbud som skolorna får ta del av. Framför allt säkerställs kulturlöftet genom kulturförvaltningens befintliga utbud till skolan, men externa kulturaktörer knyts också till löftet.

– Vi vill med detta beslut både skapa goda förutsättningar för lärande och öka likvärdigheten. Kulturlöftet innebär att alla kommunala elever ska få möta, ta del av och utöva kulturaktiviteter i sin undervisning och under hela sin skolgång. Vi börjar i år med målsättningen att alla får ta del av kulturlöftet under 2025, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Sidan publicerades