Besök kommunens badplatser

Det finns många fina badplatser i kommunen, både havsbad, badplatser vid sjöar och vid älven. Vid de flesta badplatser finns grillplats, toalett/utedass, omklädningsrum och ytor för aktivitet och lek. Vid några av badplatserna mäts även badvattentemperaturen.

Utforska badplatsen i närheten av där du bor eller gör en utflykt till en annan närbelägen badplats för att upptäcka variationen, möjligheterna och kanske ett nytt favoritställe?

Se badvattentemperatur i realtid

Du som söker det varmaste badvattnet kan se badvattentemperaturer på sju av våra badplatser: Bettnessand havsbad, Bölesholmarna, Gråboland i Hörnefors, Kärleksviken vid Nydala, Ljumviken i Holmsund, Nydalabadet, Stöcksjöbadet. Du hittar badvattentemperatur i realtid på respektive badplats webbsida.

Grilla korv på stranden

Kommunen kör ut ved till några av kommunens grillplatser mellan 15 april till 30 september. Några av dessa grillplatser ligger intill badplatser: Bölesholmarnas rastplats, Kärleksviken vid Nydala och Ljumviken i Holmsund. Eftersom det är många som vistas utomhus kan veden förstås ta slut, därför kan det vara bra att ta med sig egen för att vara säker.

Skyltar sätts upp vid avrådan av bad

Varje år tas vattenprover för att se förekomst av bakterier i vattnet, även förekomst av alger kontrolleras också. Om det finns risk för att bli sjuk avråder kommunen från bad. Skyltar/anslag sätts då upp på badplatser som berörs.

Sidan publicerades