Valnämnden, protokoll, 2023-09-18

Protokoll för valnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-09-18

Paragrafer:
§ 15-20

Anslag publicerades:
2023-09-22

Anslag avpubliceras:
2023-10-14

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, nämndskansli

Protokoll på webben:
Valnämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades