Individ- och famljenämndens, protokoll, 2023-11-15

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-11-15

Paragrafer:
§ 226-228

Anslag publicerades:
2023-11-16

Anslag avpubliceras:
2023-12-08

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

 

Mer information

Sidan publicerades