Individ- och familjenämnden, protokoll, 2023-11-15

Protokoll för individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-11-15

Paragrafer:
§ 222-225, 229-234

Anslag publicerades:
2023-11-21

Anslag avpubliceras:
2023-12-13

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

 

Mer information

Sidan publicerades