En trygg förskola och skola med höga förväntningar

Årets enkäter i förskola, förskoleklass och årskurserna 1–6 visar mycket positiva resultat. Barn och elever är trygga och trivs i förskolan, pedagogisk omsorg, skola och på fritidshemmet. Oavsett ålder tycker eleverna i skolan att lärarna är bra på att undervisa, har höga förväntningar och bryr sig om elevernas åsikter.

Förskola och pedagogisk omsorg visar fortsatt mycket höga resultat. 98 procent av föräldrar med barn i kommunal förskola och pedagogisk omsorg upplever att deras barn är trygga och trivs i verksamheten.

Resultaten varierar mellan enheter men på kommunnivå är föräldrarna minst nöjda med den dagliga informationen om hur ens eget barn har haft det under dagen, den information som lämnas vid lämning och hämtning.

Elever är trygga i skolan och med sina lärare

Enkätsvaren visar att eleverna i förskoleklass är särskilt nöjda med den hjälp de får av lärarna när de inte förstår, samt att trivseln och tryggheten är oerhört hög. Förutom att eleverna har stor respekt för varandras olikheter visar resultaten på låg- och mellanstadiet att lärarna har hög tillit till elevernas förmåga och höga förväntningar på att eleverna ska göra sitt bästa samt att eleverna upplever att lärarna är goda lyssnare och hjälper med skolarbetet när det behövs.

På fritidshemmet är tryggheten ännu högre än i skolan och eleverna upplever att de vuxna lyssnar och bryr sig. Resultaten visar att eleverna möter nya aktiviteter som de tycker om att göra samt att det finns möjlighet till lugn och återhämtning.

Utmaningar för grundskolan handlar fortsatt om att arbeta med konsekvenser av pandemin, att främja skolnärvaron. Det behöver ske bland annat genom att stärka ledning och stimulans samt öka elevernas delaktighet.

– Det är oerhört glädjande resultat och visar att våra verksamheter håller en hög kvalitet. Vi har välutbildad personal som varje dag skapar goda förutsättningar för barn och elever att lära. Varje skoldag räknas och därför är det oerhört viktigt att främja närvaron, redan i förskolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information

Förskoleenkäten genomfördes under februari 2023 för att mäta hur nöjda föräldrarna är med verksamheten för deras eget barn. Föräldrar får besvara frågor om deras eget barns trygghet och trivsel, om hur omsorg och lärande fungerar för deras barn och om hur nöjda föräldrarna är med samarbetet med verksamheten.

Elevenkäten genomfördes under lektionstid tre veckor i november–december 2022.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Sidan publicerades