Anslag

Här på kommunens officiella anslagstavla kan du läsa tillkännagivanden och kungörelser. Det betyder att vi berättar något offentligt, till exempel att ett protokoll är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller så bjuder vi in till samråd om en detaljplan. Kungörelser informerar om ett ärende i ett tidigt skede, så att du som är berörd kan lämna synpunkter eller eventuellt överklaga. Längre ner på sidan kan du läsa om att överklaga beslut.

Tillkännagivanden/kungörelser

Kontakt

Se kontaktuppgifter i varje anslag/kungörelse.

Överklaga beslut

Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13:e kapitlet i kommunallagen. För att få överklaga måste du vara kommunmedlem.

När du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning är det bara beslutets laglighet som kan prövas. Domstolen kan bara upphäva beslutet, inte ändra det. Hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Du måste skicka överklagan inom tre veckor från det datum då vi tillkännager här på kommunens anslagstavla att protokoll med beslutet har justerats.

Skicka eller lämna in ditt överklagande skriftligt till:

Förvaltningsrätten
Box 193
901 05 Umeå

Läs mer om laglighetsprövning i kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SFS 2017:725)